Chronik 1982
Winzerfestumzug Neustadt 6. Oktober 1983
Martinsumzug 11. November 1982
Ortsvorsteher mahnt Bescheidenheit an 13. September 1982
Weinfest der Freundschaft 6. August 1982
Töpferstube zu besichtigen 6. August 1982