7. Januar 2018
Pinocchio zeigt Duttweilern lange Nase
Capitol-Kindertheater führt Kinderbuchklassiker auf
Pressespiegel
Capitol-Kindertheater mit „Pinocchio“Neustadt-Duttweiler Rheinpfalz, 03.01.2018
Pinocchio besucht Duttweiler neustadt.eu, 07.01.2018